Ringo za kuću

Ringo je instaliran unutar kuće i može istodobno otvoriti dvoja vrata. U ovom primejru bila su električna vrata i Ringo ih otvara na 5 sekundi, a zatim zatvara. U kući se nalaze 2 apartmana koja se koriste za iznajmljivanje putem Bookinga i Airbnb-a. Svaki gost prije svog dolaska dobiva digitalni ključ za otvaranje vrata putem svog pametnog telefona. Vlasnik ne živi u istom gradu.

Information

Digitalni ključ možete podijeliti sa službom za čišćenje, kurirom itd.

Previous Project
Next Project