GDPR Compliance

 

Data Rectification

You can use the links below to update your account data if it is not accurate.

PREVOD:
Popravljanje podatkov

Če posodobite podatke o svojem računu, lahko uporabite spodnje povezave.

• Uredite podatke o svojem računu.

Data Portability

You can use the links below to download all the data we store and use for a better experience in our store.
PREVOD: 
Prenosljivost podatkov
Spodnje povezave lahko uporabite za prenos vseh podatkov, ki jih hranimo in uporabljamo za boljšo izkušnjo v naši trgovini.

• Zahteve GDPR
• Osebne informacije
• Naročila

Access to Personal Data

You can use the link below to request a report which will contain all personal information that we store for you.

PREVOD: 
Dostop do osebnih podatkov
S spodnjo povezavo lahko zahtevate poročilo, ki bo vsebovalo vse osebne podatke, ki jih hranimo za vas.

      • Zahtevajte poročilo

Right to be Forgotten

Use this option if you want to remove your personal and other data from our store. Keep in mind that this process will delete your account, so you will no longer be able to access or use it anymore.

PREVOD: 
Pravica biti pozabljen
To možnost uporabite, če želite odstraniti svoje osebne in druge podatke iz naše trgovine. Upoštevajte, da bo ta postopek izbrisal vaš račun, tako da do njega ne boste mogli več dostopati ali ga uporabljati.


     • Zahtevajte izbris osebnih podatkov