Hotel

Ringo je nameščen v hotelu v vsaki sobi, zato lahko hotel svojim gostom zagotovi brezkontaktno izkušnjo prihoda. Vsak gost pred prihodom prejme digitalni ključ Ringo, s katerim lahko vstopi v hotel iz ulice skozi glavna vhodna vrata hotela ali z dvigalom direktno iz parkirišča. Gostje vstopijo sami in sicer direktno do svojih sob ter so popolnoma nedovisni od časa prihoda (npr. Sredi noči). Ringo se lahko nastavi kot nov sistem nadzora dostopa v hotelu ali pa nadgradi že obstoječo infrastrukturo elektronskih ključavnic in čitalniških kartic. Nadgrandnja elektronskih kljuk z Ringom ne posega v že obstoječo tehnologijo ampak se Ringo namesti kot dodatna tehnologija. Ringo je preko API možno povezati tudi s programi za upravljanje rezervacij in pametnih stavb.

Information

Gostje se lahko prijavijo preko spleta pred prihodom (Online check-in).

Next Project