Hotel

Ringo je nameščen v hotelu v vsaki sobi, zato lahko hotel svojim gostom zagotovi brezkontaktno izkušnjo prihoda. Vsak gost prejme digitalni ključ Ringo, s katerim lahko vstopi v hotel z ulice skozi glavna vrata ali z dvigalom iz parkirišča. Gostje ne potrebujejo recepcije in pridejo direktno do svojih sob ter prispejo ob svojem času (tj. Sredi noči).

Ringo se lahko nastavi kot začetni sistem nadzora dostopa v hotelu ali pa nadgradi že obstoječo infrastrukturo elektronskih ključavnic in čitalniki kartic.

Information

Gostje se lahko prijavijo preko spleta pred prihodom (Online check-in).

Next Project