Politika zasebnosti

Namen Politike zasebnosti je seznanitev obiskovalcev (v nadaljevanju tudi: posameznik ali vi) spletnega mesta www.ringolock.com (posamično: spletna stran) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Ringo d.o.o. (v nadaljevanju: Ringo, podjetje, mi ali upravljavec).

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Uredba GDPR), konvencijami Sveta Evrope in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) itd.).

Podrobno preberite našo Politiko zasebnosti, da boste razumeli, kako varujemo vašo zasebnost. S posredovanjem vaših osebnih podatkov izjavljate, da ste prebrali našo Politiko zasebnosti in se zavedate načinov obdelave ter pravnih podlag obdelave osebnih podatkov. Če ne soglašate z načini obdelave vas prosimo, da nam ne posredujete vaših osebnih podatkov.

OSNOVNI POJMI

V nadaljevanju so opisani osnovni pojmi, s katerimi se srečujete ob branju naše politike zasebnosti:

Osebni podatek: osebni podatek je informacija, ki posameznika identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Subjekt podatkov: je določena ali določljiva fizična oseba katere osebne podatke obdeluje upravljalec, ki je odgovoren za obdelavo.

Obdelava osebnih podatkov: pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti pa zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje osebnih podatkov. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Omejitev obdelave osebnih podatkov: je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove obdelav v prihodnosti.

Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali napoved vidikov, ki zadevajo posameznikovo uspešnost pri delu, gospodarsko situacijo, zdravje, osebne želje, interese, zanesljivost, obnašanje, lokacijo ali gibanje.

Avtomatizirano odločanje: pomeni odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi (vključno s profiliranjem), ki ima pravne učinke ali pa lahko znatno vpliva na posameznika.

Anonimiziranje: pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

Upravljavec osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Uporabnik osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, kateremu so razkriti osebni podatki, ne glede na to ali je tretja oseba ali ne. Javni organi, ki lahko pridobijo osebne podatke, se v okviru svojih poizvedb, ki so določene z zakonodajo EU ali države članice, se ne štejejo za uporabnike, njihova obdelava osebnih podatkov pa mora biti v skladu z veljavnimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov glede na namene obdelave.

Tretja oseba: je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali druga oseba, ki ni subjekt podatkov, upravljavec, obdelovalec ali osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov s strani obdelovalca ali upravljalca.

Privolitev posameznika: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec spletnega mesta in osebnih podatkov je podjetje Ringo d.o.o., Kidričeva 6, 1330 Kočevje.

NAMEN OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo na podlagi jasnega in nedvoumnega soglasja zadevnih posameznikov za naslednje namene:

 • naročilo naših produktov ali storitev
 • izpolnitev kontaktnega obrazca
 • sodelovanje v promocijskih akcijah, ki so objavljene na spletni strani,
 • obravnava prijav na delovna mesta
 • zaščita naših izdelkov in storitev

Obdelava na podlagi pogodbe in namen obdelave:

 • sklenitev in izvajanje pogodbe
 • obveščanje strank o uspešnem naročilu
 • za izvedbo storitev
 • za reševanje reklamacij

Če to zahtevajo okoliščine, osebne podatke obdelujemo na podlagi pravnega interesa za namene:

 • optimizacije strani
 • zagotovitve varnosti IT sistemov
 • preprečitve zlorab in/ali goljufij

Na podlagi zakona in v skladu z relevantno zakonodajo osebne podatke obdelujemo:

 • v povezavi z vašim naročilom za zakonite namene (npr. razlogi davčne zakonodaje)

Iz tega načina obdelave osebnih podatkov se lahko odjavite (opt-out) v skladu z določili te politike zasebnosti.

PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

Zbiranje podatkov poteka na naslednje načine:

  • neosebni podatki: podatke o napravi ali druge dnevniške (angl. log) podatke pridobivamo avtomatično, ko uporabljate naše storitve;
   Od vsakega obiskovalca zbiramo anonimne podatke za spremljanje prometa in odpravljanje napak. Te informacije nam pomagajo razumeti, kdo uporablja naše spletno mesto, kar nam služi za izboljšanje in trženje naše spletne strani, še zlasti pa naših spletnih izdelkov in storitev. Zbiramo podatke, kot so spletne zahteve, podatki, poslani kot odgovor na take zahteve, vrsta brskalnika, jezik brskalnika, časovni žig za zahtevo in drugi anonimni statistični podatki, ki vključujejo uporabo našega spletnega mesta. Teh informacij samih po sebi ni mogoče uporabiti za identifikacijo ali vzpostavitev stika z vami. Z osebnimi podatki lahko avtomatsko kombiniramo zbrane in druge, neosebne podatke. V tem primeru bomo združene podatke obravnavali kot osebne podatke v skladu s to politiko zasebnosti in jih bomo uporabili v tržne namene.
  • osebni podatki: podatke pridobivamo, če jih izrecno sporočite.

Za potrebe poslovanja, odgovora na povpraševanje, sodelovanje v promocijskih ponudbah in obdelave vašega naročila produktov/storitev zbiramo naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek
 • E-mail
 • IP Naslov
 • Telefonsko številko
 • Firmo oz. ime družbe
 • V primeru, da se prijavite na delovno mesto vsebino CV-ja in motivacijskega pisma.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete, ne odgovarjamo.

Posredovanje osebnih podatkov ni pogoj za uporabo naših storitev. Neosebni podatki se beležijo avtomatično. Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Brez posameznikovega izrecnega dovoljenja ne bomo pod nobenim pogojem posredovali osebnih podatkov tretji osebi oziroma ter ne bomo omogočili tretji osebi, da vpogleda v osebne podatke, razen če bi to od nas zahtevale državne oblasti in je takšna obveznost določena v zakonu. Do trenutka, ko nam zaupate osebe podatke (kot so npr. ime in priimek, naslov elektronske pošte in drugo), so vsi podatki, ki jih avtomatično pridobivamo, ko uporabljate storitve, anonimni podatki in ne moremo ugotoviti in tudi ne ugotavljamo identitete posameznika.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM ALI V TRETJE DRŽAVE

S prodajo vaših osebnih podatkov se ne ukvarjamo. Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami samo, kot je določeno v tej Politiki zasebnosti.

Osebne podatke delimo s tretjimi osebami:

 

 • Na podlagi vašega soglasja lahko vaše osebne podatke delimo s tistimi tretjimi osebami, za katere ste podali soglasje.
 • Z našimi ponudniki storitev, poslovnimi partnerji in izvajalci, ki nudijo storitve v našem imenu ali ki jih uporabljamo za podporo našega poslovanja. Vse te tretje osebe izpolnjujejo zahteve iz naše politike zasebnosti. Vaše osebne podatke razkrijemo, če je to potrebno, da izpolnimo svoje obveznosti do vas in sicer v najmanjšem obsegu.
 • Organom pregona lahko poročamo o vseh dejavnostih, za katere razumno verjamemo, da so nezakonite, ali za katere razumno verjamemo, da lahko pomagajo pri preiskavi pregona proti nezakoniti dejavnosti. Poleg tega si pridržujemo pravico, da vaše osebne podatke posredujemo organom pregona, če po svoji edini presoji ugotovimo, da bodisi kršite pravila naše politike, bodisi da lahko z objavo vaših osebnih podatkov zaščitimo pravice, lastnino ali varnost nas ali druge osebe. Razkrili bomo zgolj tiste osebne podatke, ki jih organi pregona na zakoniti ali zakonito pridobljeni podlagi zahtevajo za vsak konkreten, specifičen primer.
 • Vaše osebne podatke lahko razkrijemo, ko to zahteva zakon, predpisi ali uradne odredbe, da zaščitimo varnost katere koli osebe pred smrtjo ali hudimi telesnimi poškodbami, preprečimo goljufije ali zlorabe izdelkov in/ali storitev ali uporabnikov oz. da zaščitimo svojo lastninsko pravico. Osebne podatke bomo razkrili vladnim uslužbencem ali tretjim osebam na podlagi sodb sodišč ali odločb upravnih organov ali drugega zavezujočega akta. Razkrili bomo osebne podatke, ki jih prej omenjeni organi na zakoniti ali zakonito pridobljeni podlagi zahtevajo za vsak konkreten, specifičen primer.

Zbranih osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam ali v tretje države. Vaši podatki se obdelujejo le na območju znotraj Evropske unije. V primeru, da bodo vaši podatki posredovani v tretje države, boste o tem obveščeni.

PRIVOLITEV MLADOLETNE OSEBE

Zavezani smo k varovanju spletne zasebnosti otrok in varnosti interneta. Otrokom ne ponujamo izdelkov in storitev oz. zavedno ne zbiramo ali zahtevamo osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let.

Kakršne koli komunikacije, za katere bomo utemeljeno in razumno menili, da prihajajo s strani otroka, mlajšega od 15 let, ne bomo hranili. Starše ali skrbnike otrok, mlajših od 15 let, spodbujamo, da redno preverjajo in spremljajo, ali otroci uporabljajo elektronsko pošto in druge dejavnosti na spletu.

Uporabljamo vso razpoložljivo tehnologijo ter si prizadevamo preverjati, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka podal ali odobril privolitev.

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV IN PROFILIRANJE

Posameznikovi osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako niso predmet oblikovanja profilov.

KAKO ZAŠČITIMO PODATKE

Cenimo, da nam zaupate in z nami delite vaše osebne podatke. Zavezani smo k njihovi zaščiti, zato sprejemamo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom ali nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem podatkov. K tem ukrepom spadajo interni pregledi naših praks zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov – tako varnostni ukrepi kot fizični ukrepi. Dostop do osebnih podatkov omejujemo na naše zaposlene, ponudnike storitev in zastopnike, ki jih morajo poznati, da lahko razvijajo ali izboljšujejo naše storitve. Za šifriranje in zaščito vaših osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo Secure Sockets Layer (SSL).

Razumite, da naše spletno mesto ponuja povezave do drugih spletnih strani, katerih lastniki in/ali upravljavci nismo mi. Vaša uporaba teh storitev tretjih oseb je popolnoma neobvezna. Za vsebino in/ali prakse tretjih oseb ne odgovarjamo.

UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV IN ODJAVA (OPT-OUT)

Osebne podatke lahko kadar koli posodobite ali odstranite ali odjavite.

 • Posodobitve: Če še vedno želite uporabljati naše izdelke in storitve in vaše ustrezne osebne podatke (ime, e-pošto, poštni naslov, telefonsko številko itd.) spremenite, nam to sporočite na info@ringolock.com
 • Izbris osebnih podatkov: Če želite v celoti odstraniti svoje podatke iz naših zbirk, nam pošljite zahtevo za izbris na info@ringolock.com
 • Odjava (opt-out): Če vam ni všeč prejemanje e-poštnih sporočil ali drugih marketinških materialov, se lahko kadar koli odjavite s povezavo “odjava” v katerem koli marketinškem e-poštnem sporočilu, ki ga prejmete od nas. Žalostilo nas bo, če se boste odjavili, vendar spoštujemo vašo zasebnost.

Obravnava zahteve, ki jo pošljete na info@ringolock.com lahko traja do 10 dni. Po tem času bo zahteva obravnavana in v primeru, da izpolnjuje pogoje, v veljavi.
Ko bomo prejeli vaš odvzem soglasja, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke in jih bomo izbrisali. Sporočili vam bomo, da je bil vaš umik upoštevan.

POSAMEZNIKOVE PRAVICE

V skladu z določili GDPR ima posameznik pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora ter pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Pri uveljavljanju pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se lahko obrnete na e-mail naslov: info@ringolock.com. Na vašo vlogo bo podan odgovor v roku 10 dni in v skladu z GDPR.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo lahko zaračunamo razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Pravica do dostopa do podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti našo potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

  • nameni obdelave;
  • vrste osebnih podatkov;
  • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
  • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave zanj.

Na podlagi zahteve posameznika zagotovimo kopijo njegovih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pozabe«)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim:

  • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
  • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
  • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke sprejmemo razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da obvestimo druge upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da omejimo obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, za katero lahko preverimo točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih posedujemo, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga pri slednjem ovirali, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi ali kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba. Osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem
Imate pravico, da za vas ne veljajo odločitve, ki temeljijo samo na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, katerega posledica so lahko pravni ali podobni pomembni učinki na vas, če taka odločitev ni potrebna za sklenitev ali izvajanje dogovora med vami in nami, ali ni dovoljena z zakonodajo Unije, ki smo ji podrejeni in ki določa ustrezne mehanizme za zaščito vaših pravic in svoboščin ter pravnih interesov ali ne temelji na vašem izrecnem soglasju.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, sporoči na elektronski naslov: info@ringolock.com oziroma po pošti na naslov Ringo d.o.o., Kidričeva 6, 1330 Kočevje, Slovenija.
V primeru kršitve osebnih podatkov bomo o tem obvestili pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, bomo o tem obvestili policijo in/ali pristojno tožilstvo.
V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, bomo o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestili posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo.
Če je posameznik pri upravljavcu uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri upravljavcu (Ringo) v roku 15 dni. O pritožbi bomo odločili kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.
Če posameznik meni, da so kršene njegove pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritoži pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Posameznikove osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Anonimizirane podatke v nekaterih primerih hranimo dlje, vendar vedno na način in v obliki, iz katere se podatkom ne da slediti nazaj do vas in vas posledično identificirati oz. profilirati.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, izbrišemo osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega roka.

PIŠKOTKI

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih spletna strani shrani v naprave posameznikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom posameznika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletne strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je posameznik na primer upravičen do določenih popustov ali ugodnosti.

Piškotke omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami obiskovalcev spletnih strani. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko ocenimo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujamo na spletni strani.

Privoljenje v nameščanje piškotkov pa ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani. Brez teh piškotkov spletna stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov posameznik zavrne. Od piškotkov lahko kadarkoli odstopite.

KATERE PIŠKOTKE UPORABLJAMO?

Na naslednji povezavi so dostopni piškotki, ki jih uporabljamo: https://www.ringolock.com/sl/piskotki/
V nadaljevanju so opisane t.im. »Third-Party« tehnologije, ki nam in posledično tudi vam omogočajo izboljšanje uporabniške izkušnje in jo prilagodijo brskalni zgodovini vašega brskalnika. Omenjene tehnologije za delovanje koristijo (tudi) piškotke, od uporabe tehnologije pa se lahko odjavite.

GOOGLE ANALYTICS
Na naši spletni strani uporabljamo komponento Google Analytics. Google Analytics je storitev spletne analitike. Spletna analitika je zbiranje in analiza podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Služba za spletno analizo med drugim zbira podatke o spletnem mestu, s katerega je prišla oseba (tako imenovani »referrer«), o tem, katere podstrani so bile obiskane, ali kako pogosto in v kakšnem času si je ogled podstrani potekal. Spletna analitika se uporablja predvsem za optimizacijo spletnega mesta in za izvedbo analize stroškov in koristi internetnega oglaševanja.
Več o politiki zasebnosti Google Analytics si lahko preberete tukaj.

GOOGLE TAG MANAGER
Na naši spletni strani uporabljamo Google Tag Manager (GTM). S tem podpiramo uporabo komponente Google Analytics. Sam sistem GTM ne zbira nobenih uporabniških informacij. Več informacij najdete tukaj.

Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA uporabljamo za zaščito naše spletne strani pred zlorabo. Google reCAPTCHA uporablja napredne tehnike analize tveganja, kar nam omogoča, da ločimo med t.im »boti« in ljudmi. Več informacij o Googlovem reCAPTCHA najdete tukaj.

Facebook Pixel: Tukaj

 

UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV
Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča sprejetje ali zavrnitev vseh piškotkov, sprejetje samo določeno vrsto piškotkov ali pa posameznika opozori, da želi spletna stran shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.

PRIGLASITEV
Z uporabo te spletne strani se strinjate, da spletna stran nastavi piškotke na vašem računalniku ali na mobilni napravi.

VARNOST

Prizadevamo si za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in imamo vzpostavljene razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo.

Kljub prizadevanju za zagotovitev varnosti lahko pride do vdora v naš sistem. V primeru da pride do spremenjenih, razkritih ali uničenih osebnih podatkov posameznika, bomo o slednjem obvestil posameznika preko e-pošte.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo katerikoli del Politike zasebnosti, z objavo posodobitve ali spremembe na spletni strani brez predhodnega obvestila. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene Politike zasebnosti na naši spletni strani.