Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI UPORABE (NAROČNIKA)

*za vse pravopisne napake in splošne napake se opravičujemo ter vas obveščamo, da jih bomo nemudoma odpravili

Ta določila in pogoji (pogoji naročnika) veljajo, ko stranka (naročnik) podjetja Ringo d.o.o. (Ringo ali nas ali naše) sklene pisno pogodbo (izmenja komercialne podatke z nami) preko naše spletne strani na www.ringolock.com in prek vseh drugih spletnih strani, prek katerih družba Ringo ali njene matične družbe, hčerinske družbe in podružnice omogočajo dostop do svojih storitev (skupno, spletno mesto), in prek sistema za mobilno aplikacijo (app) storitve daljinskega zaklepanja za uporabo v kombiniranih strojnih izdelkih z nami (strojna oprema) (skupaj storitev).

Naročnik je zavezan, da se bo držal naslednjih določil, ki jih je Ringo sprejel:

 • – politiko zasebnosti; in
 • – politiko piškotkov,

vse pa je mogoče najti na: www.ringolock.com.

V zvezi z uporabo storitve se naročnik strinja, da se bo registriral za storitev na spletnem mestu; plačal pristojbine Ringu v skladu s cenami, ki so navedene na strani, pri čemer so te cene:

– cena za namestitev,
– cena za uporabnika na dan, mesec (cena za uporabo ali naročnina),
– DDV na celotne pristojbine, ki jih plača naročnik,
– ter uporabo storitve v skladu s pogoji komercialnih podrobnosti in pogoji naročnika.

 • Računi za uporabo storitve (naročnina) se plačujejo mesečno preko v naprej navedene kreditne kartice.

 

POSREDNIKI

Če je naročilo za storitev Ringo v imenu tretje osebe, jamčite, da ste pravilno pooblaščeni za oddajo naročila in sklenitev pogodbe za storitev v imenu te tretje osebe; jamčite, da bo ta tretja oseba zavezana s pogoji naročnika, kot če bi sami sklenili takšno pogodbo.

 

REGISTRACIJA

Za dostop do določenih področij naše spletne strani ali aplikacije se boste morda morali registrirati na naši strani ali v aplikaciji in ustvariti račun Ringo (spletni račun ali uporabniški vmesnik). Pri uporabi našega spletnega mesta ali aplikacije se strinjate, da nam boste posredovali aktualne, točne in popolne informacije kot del vaše registracije in nas boste obveščali o vseh spremembah, ter zagotavljate, da bodo takšne informacije aktualne, točne in popolne.

Ustvarili vam bomo račun na podlagi podatkov, ki ste nam jih posredovali.

Potrjujete in se strinjate:

 • da ne storite ničesar, kar bi pripomoglo k nepooblaščenemu dostopu ali uporabi storitve;
 • ne ustvarjate registracijskih računov za namene zlorabe funkcionalnosti storitve;
 • da se ne pretvarjate, da ste neki drugi uporabnik;
 • da ste sami odgovorni za kakršnekoli dejavnosti ali dejanja v vašem računu, ne glede na to, ali ste jih odobrili ali ne; in nas takoj obvestite, če sumite nepooblaščeno uporabo vašega računa.

 

Pridržujemo si pravico, da prekličemo ali začasno prekinemo vaš račun in vam onemogočimo dostop do storitve, če kršite navedene pogoje naročnika, vključno z, vendar ne omejeno na, z ustvarjanjem več kot enega računa, ali z zagotavljanjem netočnih, goljufivih, nedokončanih in nepopolnih podatkov.

 

LASTNIK RAČUNA
Oseba, ki odpre račun pri nas, je lastnik tega računa in licence za dostop in uporabo storitve in strojne opreme, povezane z njo (lastnik računa).

POOBLAŠČENI UPORABNIKI

Kot lastnik računa se lahko, ob upoštevanju pogojev teh pogojev stranke in drugih pogojev, dogovorimo z vami, odobrimo tretjim osebam (pooblaščenim uporabnikom) omejeno pooblastilo za dostop in uporabo storitev in strojno opremo, povezano z vašim računom, pod pogojem, da se bo vsak pooblaščeni uporabnik strinjal in prevzel obveznosti in omejitve, določene v teh pogojih stranke.

Lastnik računa je edina oseba, ki lahko izbere pooblaščene uporabnike. Vsaka takšna uporaba storitve s strani nepooblaščene tretje osebe spada pod izključno vašo odgovornost.

 

Potrjujete, sprejemate in se strinjate, da:

 • vi določite, kdo je pooblaščeni uporabnik in, v okviru vaše naročnine, kakšna stopnja dostopa in katere vrste uporabe storitve in strojne opreme, ki jo ima pooblaščeni uporabnik;
 • zagotovili boste, da so vsi pooblaščeni uporabniki v celoti seznanjeni s pogoji teh pogojev stranke in da jih ti pogoji zavezujejo;
 • prevzemate polno odgovornost za uporabo storitve, strojne in programske opreme za vse pooblaščene uporabnike;
 • nadzirali boste stopnjo dostopa vsakega pooblaščenega uporabnika do storitve;
 • vaša odgovornost je, da kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga prekličete ali spremenite dostop pooblaščenega uporabnika ali raven dostopa, v tem primeru pa ta oseba ali subjekt ne bo več pooblaščeni uporabnik ali pa bo imel drugačno raven dostopa, primer je lahko; in v primeru kakršnega koli spora med vami in pooblaščenim uporabnikom glede dostopa ali uporabe storitve ali strojne opreme, se morate odločiti, katera uporaba, dostop ali raven dostopa do storitve, programske opreme in strojne opreme, ki jo ima pooblaščeni uporabnik, če obstaja.
 • Pooblaščene uporabnike izberete na lastno odgovornost, v največji možni meri pa v skladu z veljavno zakonodajo zavračamo kakršno koli odgovornost, ki izhaja iz uporabe storitve, programske opreme ali strojne opreme pooblaščenega uporabnika v zvezi z vašim računom.

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Za namene teh pogojev stranke so pravice intelektualne lastnine patenti, uporabni modeli, pravice do izumov, avtorske in sorodne in sorodne pravice, moralne pravice, blagovne znamke in storitvene znamke, imena podjetij in imena domen, pravice v dobičku in trgovsko obleko, dobro ime in pravico do tožbe za prenehanje ali nelojalno konkurenco, pravice v modelih, pravice v računalniški programski opremi, pravice do podatkovne baze, pravice za uporabo in zaščito zaupnosti zaupnih informacij (vključno s strokovnim znanjem in trgovino) skrivnosti) in vse druge pravice intelektualne lastnine, v vsakem primeru registrirane ali neregistrirane, vključno z vsemi zahtevki in pravicami za prijavo in podelitev, podaljšanje ali podaljšanje teh pravic in pravice zahtevati prednost pred temi pravicami in vsemi podobnimi ali enakovrednimi pravicami ali oblike varstva, ki obstajajo ali bodo obstajale zdaj ali v prihodnosti v katerem koli delu sveta.

Potrjujete, da je Ringo, razen za ustrezno licencirano vsebino, edini lastnik vseh pravic intelektualne lastnine v storitvi, programski opremi in strojni opremi, vse te pravice pa so pridržane. Ne boste odstranili ali prikrili obvestila o lastniških pravicah na spletnem mestu, v aplikaciji, v programski opremi, strojni opremi ali v kakršni koli vsebini, ki je na voljo na ali prek storitve, in takšna obvestila boste vključili na katero koli kopijo, ki jo dovolite.

Imamo lastninske pravice nad registrirano blagovno znamko “Ringo”. “Ringo” ali drugih oznak, ki so enake ali podobne grafikam “Ringo”, logotipom, glavam strani, ikonam gumbov, skriptam in imenom storitev, ne smete na noben način povezati z nobenim izdelkom ali storitvijo, ki ni Ringo to lahko povzroči zmedo med strankami ali na kakršen koli način, ki omalovažuje ali diskreditira Ringo.

Če Ringo predhodno pisno ne odobri, v zvezi z vsemi vsebinami, ki so dostopne iz ali prek naše storitve, ne smete storiti nobenega od dejanj, ki so omejena z avtorskimi pravicami, kot je določeno v Zakonu o avtorskih pravicah.

 

LICENCA

V zvezi z nakupom strojne opreme vam Ringo podeljuje neprenosljivo, neizključno pravico z omejeno pravico do podlicence, za:

 • dostop in uporabo storitve, programske opreme in strojne opreme izključno za namen zaklepanja ali odklepanja vrat, vhoda ali kakršnega koli drugega dostopa do prostorov, ki jih zajemajo pogoji poslovanja;
 • daljinsko upravljanje ali nadzor strojne opreme, ki jo imate;
 • namestite in uporabljate aplikacijo izključno na vaši ročni mobilni napravi (npr. iPhone, iPad ali pametni telefon Android) in izključno za namen uporabe storitve.

 

PREPOVEDANA UPORABA

Strinjate se in se zavezujete, da ne boste zlorabili storitve ali programske opreme, na primer z dostopom do nje ali s poseganjem vanje ali z uporabo metode, ki ni vmesnik in navodila, ki jih nudimo. Še posebej, medtem ko dostopate do ali uporabljate storitev, programsko opremo ali strojno opremo, ne smete storiti ničesar od naslednjega:

 • dostop, spreminjanje ali uporaba nejavnih področij storitve, programske ali strojne opreme, računalniških sistemov Ringo ali tehničnih sistemov za dostavo ponudnikov Klevia;
 • skeniranje ali preizkušanje ranljivosti katerega koli sistema ali omrežja ali kršitev ali izogibanje kakršnim koli ukrepom za zaščito ali preverjanje pristnosti;
 • poškoduje ali spremeni storitev, programsko opremo ali katerikoli drug sistem, komunikacijsko omrežje, napravo ali lastnino;
 • motiti ali poskušati pridobiti nepooblaščen dostop do strežnikov ali omrežij, povezanih s storitvijo, ali krši predpise, politike ali postopke takšnih omrežij;
 • dostop ali iskanje ali poskus dostopa ali iskanja storitve ali programske opreme s samodejnimi sredstvi ali drugače. Pajkanje in izrezovanje storitve je izrecno prepovedano;
 • v kateremkoli e-poštnem sporočilu ali objavi, ali na kakršenkoli način uporabljati Storitev ali Programsko opremo za pošiljanje spremenjenih, zavajajočih ali napačnih informacij o identifikaciji virov;
 • posegati v ali onemogočiti dostop do lastnika računa ali pooblaščenega uporabnika, gostitelja ali omrežja, vključno z, brez omejitev, pošiljanjem virusa, preobremenitvijo, poplavljanjem, pošiljanjem neželene pošte, bombnim napadom po pošti na storitev ali s skripti ustvarjanje vsebine na tak način, da posegajo v storitev ali ustvarjajo nepotrebno breme;
 • poskušati razstaviti, obrniti inženiring ali rezervirati zbrati ali kako drugače zmanjšati do ljudi vidno obliko katere koli storitve, programske opreme ali strojne opreme;
 • shraniti, distribuirati ali posredovati karkoli prek naše storitve, ki je nezakonita, nepoštena, goljufiva, klevetna, škodljiva, obrekljiva, nespodobna, nadlegovalna ali rasno ali etnično žaljiva, diskriminatorna glede na spol, versko prepričanje, raso, spolno usmerjenost; ali na kakršen koli način krši zakon, statut, standarde predpisov ali kodekse ravnanja vseh pristojnih organov;
 • storitev, programsko opremo ali strojno opremo na način, ki krši avtorske pravice, blagovne znamke ali druge lastniške pravice, ne glede na to, ali zadevna pravica pripada Ringo ali tretji osebi.

 

Poleg tega se strinjate, jamčite in se zavezujete, da ne boste:

 • licencirali, prodajali, oddajali v najem, oddajali v najem, prenosili, dodeljevali, distribuirali, gostili ali kako drugače komercialno izkoriščali zunaj pooblaščene uporabe, ki jo dovoljujejo ti pogoji naročnika, storitev ali programska oprema;
 • uporabili dostop do storitve, programske opreme ali strojne opreme za uporabo podobne ali konkurenčne storitve;
 • dovolili ali pomagali drugim pri ustvarjanju podobne ali konkurenčne storitve, ki uporablja ali dostopa do naše storitve, programske opreme ali strojne opreme;
 • razen kot je izrecno dovoljeno v teh pogojih stranke (ali v ločenem pisnem dogovoru z nami), kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljati, prenašati, prikazovati, objavljati ali posredovati v kateri koli obliki ali na kakršen koli način kateri koli del storitve, programsko opremo ali strojna oprema; ali
 • odstranjevali, prikrivali ali spreminjali obvestila o lastniških pravicah (vključno z obvestili o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah), ki jih vsebujejo ali so prikazani v povezavi s storitvijo, programsko opremo ali strojno opremo.

VSEBINA

Za zagotavljanje, vzdrževanje in izboljšanje storitve vam lahko dovolimo nalaganje, objavljanje, pošiljanje, posredovanje in na kakršenkoli način izmenjavo informacij med uporabo storitve (vaša vsebina). Nekatere vsebine so lahko vidne drugim lastnikom računa ali pooblaščenim uporabnikom, vendar vam bomo vedno pojasnili, kdaj. S pomočjo storitve boste morda lahko objavili povratne informacije, komentarje, vprašanja ali druge informacije.

Med uporabo storitve ste izključno odgovorni za vašo vsebino in katerokoli, ki jo predstavljate in jamčite, da ste lastnik vseh potrebnih pravic (vključno z, vendar ne omejeno na pravice intelektualne lastnine) ali da ste ustrezno licencirani za uporabo, kopiranje, reproduciranje, spreminjanje, prevajanje, objavljanje, posredovanje distribuirati, nalagati, prikazovati, razširjati ali drugače uporabljati ali izkoriščati vašo vsebino.

Ringu podeljujete neizključno, svetovno licenco za uporabo, kopiranje, reproduciranje, prevajanje, oddajanje, prenos, distribucijo, nalaganje, prikazovanje, razširjanje in drugačno uporabo vaše vsebine v povezavi s storitvijo, v skladu s pogoji teh pogojev stranke.

Upoštevati morate vsa obvestila o avtorskih pravicah, pravila o blagovnih znamkah, informacije, omejitve in obvestila o lastnini, ki jih vsebuje katera koli vsebina, dostopna prek storitve, in ne smejo uporabljati, kopirati, reproducirati, spreminjati, prevajati, objavljati, oddajati, prenašati, distribuirati, izvajati, prenašati, prenašati, distribuirati prikazati, licencirati, prodati ali kako drugače izkoristiti v kakršnekoli namene kakršnokoli vsebino ali vloge tretjih oseb, ki niso v lasti ali vam niso licencirani.

Ringo si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji odstrani vse vsebine storitve.

PREBIVALCI

Če ste najemnik, boste morda potrebovali dovoljenje vašega najemodajalca za namestitev naše strojne opreme. Izjavljate in jamčite, da ste pravilno pooblaščeni od svojega najemodajalca ali katerekoli druge osebe, ki ima pravico, da dovoli takšna montažna dela (pooblastilo najemodajalca).

Vi ste izključno odgovorni za kakršnekoli izgube, ki izvirajo iz vaše neuspešne pridobitve veljavnega pooblastila najemodajalca.

 

DOSTAVA

Stroški dostave strojne opreme bodo prikazani na spletnem mestu. Takšni stroški vključujejo DDV (davek na dodano vrednost), če ni drugače izraženo.

Strojno opremo bomo dostavili na vaš določen naslov (ki ga boste lahko določili pri naročilu na naši strani) takoj, ko bo to razumno mogoče. Če se dostava strojne opreme odloži več kot trideset (30) dni po oddaji naročila pri nas, se lahko obrnete na nas in prekinete pogodbo ter prejmete povračilo v štirinajstih (14) dneh za katero koli strojno opremo, ki ste jo plačali, vendar ne prejeli.

Po neuspelem poskusu dostave do določenega naslova, ki je navedeno v potrditvi naročila, vas bomo kontaktirali za nadaljnja navodila. Po dveh neuspelih poskusih dostave ali po dvajsetih (20) dneh zamujene izterjave vam lahko zaračunamo razumno ceno, ki smo jo imeli za dostavo in / ali za shranjevanje strojne opreme. Če kljub našim razumnim prizadevanjem ne moremo stopiti v stik z vami ali ponovno urediti dostave ali zbiranja, bomo lahko prekinili pogodbo.

 

NAMESTITEV

Priporočamo, da našo (Ringovo) strojno opremo namestite s strani strokovnjaka za namestitev ključavnic, ki ga priporoča Ringo. Ponujamo vam strokovno montažo kot del storitve, prosimo, stopite v stik z našo servisno službo, da se dogovorite za sestanek z enim od naših inženirjev. Z vami se bomo strinjali z datumom in časom za vaš namestitveni sestanek (Dogovorjena montaža) in izvedli namestitev v skladu s pogoji teh naročniških pogojev.

Čeprav si prizadevamo, da se na dogovorjeni datum in čas udeležimo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zamude, ki jih povzročijo okoliščine, ki so izven našega nadzora (npr. Slabe vremenske razmere, promet, stavke).

Na dan dogovora vam bomo poslali podatke o inženirju, ki bo izvedel namestitev.

Na dan dogovora je vaša odgovornost, da nam omogočite dostop do vaše nepremičnine, natančneje do vaših vhodnih vrat. Če nam ne boste dali dostopa do vaše nepremičnine, ne bomo mogli namestiti strojne opreme in morali boste urediti še en sestanek. Če se ne boste držali dogovorjenega dogovora, vam lahko zaračunamo dodatno pristojbino za namestitev.

Prosimo, zavedajte se, da bomo v vašo nepremičnino vstopali le, če je med obiskom inženirja prisoten kdorkoli star 18 let ali več. Nimate pravice do kakršnegakoli nadomestila, če ne moremo dokončati namestitve strojne opreme med prvim obiskom in bomo z vami opravili še en obisk za čas, ki vam ustreza. Za naknadno določitev obiska lahko nastanejo dodatni stroški.

Če je potrebno dodatno delo za namestitev strojne opreme, vam bomo pojasnili razloge in vas obvestili o znesku dodatnih stroškov za delo pred izvedbo kakršnegakoli dela. Pred začetkom dela nam lahko posredujete slike vrat in bližnje okolice, ki bi nam koristila pri čim bolj efektivni namestitvi.

Skrbno izvajamo namestitev, ne da bi pri tem povzročili nepotrebno poškodbo vaše nepremičnine. Vendar se strinjate, da:

 • imate pooblastilo (kot lastnik, najemodajalec ali najemnik), da izvedemo namestitev strojne opreme na izbrani nepremičnini in v prostorih, ki jih navedete vi;
 • svetovali nam boste o vseh električnih ali drugih tveganjih, ki jih poznate na določenem mestu namestitve;
 • če zahtevate, da vam namestimo strojno opremo v prostorih, kjer nimate pooblastil, bo to vaša odgovornost in boste le vi sami odgovorni;
 • namestitev lahko povzroči škodo na vašem premoženju;
 • nekatera območja vaše lastnine lahko po namestitvi potrebujejo preurejanje; in vaša odgovornost je, da popravite kakršnokoli škodo na vašem premoženju, ki ni povzročena ali izvira iz malomarnega vedenja naših podizvajalcev.

Garancija na delovanje pametne ključavnice Ringo velja 12 mesecev.

 

DELO V NEVARNIH ALI NESREČNIH POGOJIH

Ne bomo začeli ali nadaljevali dela v vaši lastnini, če menimo, da obstaja tveganje za zdravje in varnost (npr. Nevarne kemikalije, napad škodljivcev, verbalna ali fizična zloraba ali nadlegovanje).

Obvestili vas bomo v 48 urah po odkritju takšnega tveganja za zdravje in varnost, zato vam bomo dali razumen čas, da ga odpravite. Strojne opreme ne bomo namestili ali dokončali dela, dokler ne odpravite in odstranite takšnih tveganj za zdravje in varnost.

Če je treba odstraniti azbest, preden lahko začnemo ali končamo namestitev v vaši nepremičnini, boste vi odgovorni za vse potrebne dogovore in s tem povezane stroške.

 

SPREMEMBE PROIZVODOV ALI STORITEV
Svoje izdelke ali storitve lahko spremenimo tako, da odražajo spremembe ustreznih zakonov in regulativnih zahtev ali izvajamo tehnične prilagoditve in izboljšave.

 

AVTOMATSKE POSODOBITVE

Ringo lahko občasno razvije popravke, popravke napak, posodobitve, nadgradnje in druge spremembe, da izboljša učinkovitost storitve, programske opreme ali strojne opreme (posodobitve). Morda boste morali namestiti ali preklopiti na posodobljeno različico naše storitve, programske opreme ali strojne opreme.

Če ne želite takšnih posodobitev, je vaše pravno sredstvo prekinitev računa in prenehanje uporabe storitve in strojne opreme. Če predhodno ustvarjenega računa ne prekinete, boste samodejno prejeli posodobitve. Potrjujete, da boste morda morali namestiti posodobitve za uporabo storitve in izdelka ter se strinjate z namestitvijo vseh posodobitev, ki jih zagotavlja Ringo.

Zavračamo kakršno koli odgovornost, ki izhaja iz posodobitev, ko je škoda nastala ali jo povzročijo vaše naprave. Vaša nadaljnja uporaba storitve in strojne opreme Ringo pomeni, da se strinjate s temi pogoji naročnika.

Za vsako prihodnjo izdajo, posodobitev ali drugo dopolnitev funkcionalnosti storitve veljajo ti pogoji naročnika.

 

STORITVE IN STORITVE TRETJIH STRANI

Ringo vam lahko ponudi možnost, da storitve, programsko opremo ali strojno opremo povežete z enim ali več izdelki in storitvami tretjih oseb prek storitev in storitev (izdelki in storitve tretjih oseb). Odločite se, ali želite vmesnik in s katerimi izdelki in storitve tretjih oseb želite vmesnik. Za ta vmesnik je potrebno izrecno soglasje in pooblastilo, ki ga lahko kadarkoli prekličete.

Ko ste dali soglasje za določen izdelek in storitev tretje osebe, se strinjate, da lahko Ringo izmenjuje informacije in nadzorne podatke o vas in vaših izdelkih, vključno z vašimi osebnimi podatki, da omogočite vmesnik, ki ste ga pooblastili. Ko se te informacije posredujejo določenemu izdelku in storitvi tretje osebe, bo za njeno uporabo veljala politika zasebnosti tretje osebe in ne dokumentacija Ringo o zasebnosti.

Priznavate in se strinjate, da Ringo ne zastopa ali jamči za varnost izdelkov ali storitev tretjih oseb.

Ringo se v največji meri, v skladu z veljavno zakonodajo, odpoveduje kakršnikoli odgovornosti, ki izhaja iz vaše uporabe izdelka ali storitve tretje osebe.

Obrnite se na ustrezno tretjo osebo z vsemi vprašanji o njihovih izdelkih in storitvah tretjih oseb.

 

PROMOCIJE

Občasno lahko ponudimo kupone, kredite na vaš račun, popuste in / ali promocije (»promocijski kredit«).

Lahko zahtevamo, za vašo korist od promocijskih kreditov, da aktivirate promocijski kredit tako, da v spletni prijavi priskrbite edinstveno kodo (»edinstvena koda«).

S predložitvijo edinstvene kode boste potrdili, da soglašate s temi določili in pogoji, vsemi posebnimi pogoji, ki so povezani s promocijskim kreditom in našimi pogoji uporabe (kot je ustrezno).

 • Kredit za promocijo lahko uporabljate samo v zvezi z zmanjšanjem stroškov naših storitev.
 • Kredit za promocijo ni vračljiv ali unovčljiv za denar ali prenosljiv.
 • Promocijski kredit (in katera koli z njim povezana koda) se lahko uporabi le enkrat in se ga ne sme kopirati, reproducirati, distribuirati ali objavljati neposredno ali posredno v kakršnikoli obliki ali shraniti v sistem za pridobivanje podatkov brez našega predhodnega pisnega soglasja.

Pridržujemo si pravico do umika ali deaktivacije promocijskega kredita iz kateregakoli razloga kadar koli.

 

OPEN SOURCE (API-ji in odprtost  kode)
Nekateri deli neodvisne kode tretjih oseb, za katere veljajo druge odprtokodne licence (odprtokodna programska oprema), so lahko vključeni v storitev, programsko opremo ali izdelke. Programska oprema odprte kode je licencirana pod pogoji licence, ki je priložena takšni odprtokodni programski opremi. Nobena določba v teh pogojih za stranke ne omejuje vaših pravic v skladu s pravili ali pogoji, ali podeljujejo pravic, ki veljajo za katero koli ustrezno licenco za končnega uporabnika za takšno odprtokodno programsko opremo. Zlasti nič v teh pogojih naročnika ne omejuje vaše pravice za kopiranje, spreminjanje in distribucijo takšne odprtokodne programske opreme, za katero veljajo pogoji.

 

PRENEHANJE

Brez poseganja v druge pravice in pravna sredstva lahko katerakoli pogodbena stranka odpove te pogoje naročnika, pri čemer s pisnim obvestilom o odpovedi to sporoči drugi pogodbeni stranki najmanj trideset (30) dni prej.

Katerakoli stranka lahko odpove te pogoje stranke, ob obvestilu, če je sprejeta učinkovita rešitev za prenehanje pogojev druge stranke (razen za namene združevanja ali obnove) ali če druga stranka:

 • bistveno krši pogoje naročnika in kršitev ostane nerešena štirinajst (14) dni po datumu, ko stranka kršiteljica prejme obvestilo od druge stranke, ki opisuje kršitev,
 • bistveno krši pogoje naročnika in kršitev ni sposobna odpraviti;
 • sklene posel s svojimi upniki;
 • prejme sodni nalog za likvidacijo;
 • ima imenovanega prejemnika, upravitelja, upravnega upravitelja ali upravitelja;
 • preneha biti sposobna plačevati svoje dolgove, ko zapadejo v plačilo; ali sprejme ali trpi kakršnokoli dejanje, ki je podobno kateremu koli od zgoraj navedenih v katerikoli jurisdikciji.

Ringo lahko po prejemu obvestila v sedmih (7) dneh prekine storitev v celoti ali delno, jo spremeni ali spremeni pogoje, pod katerimi je zagotovljena, če je celotna storitev ali njen del:

 • nezakonit ali v nasprotju s katerim koli zakoni, predpisi, smernice ali zahteve katerega koli regulativnega organa; ali
 • postane predmet zahteve ali morebitne trditve, da krši ali omejuje pravice katerekoli tretje osebe.

Prenehanje vseh ali določenih delov teh pogojev stranke ne bo vplivalo na pridobljene pravice in obveznosti stranke.

Ne glede na zgoraj navedeno, lahko prekličete nakup strojne opreme, programske opreme in / ali storitve v roku 14 dni od nakupa, če strojna oprema še ni bila nameščena.

ZAVAROVANJE
Soglašate, da boste Ringo, njegove hčerinske družbe in njegove podružnice ter vse njegove uradnike, direktorje in zaposlene branili od vseh terjatev, obveznosti, stroškov in stroškov, vključno z, vendar ne omejeno na odvetniške honorarje in stroške, ki izhajajo iz kršitve vaših obveznosti, zastopanja in jamstev v skladu s temi pogoji stranke, vključno z, vendar ne omejeno na, kakršno koli kršitvijo, ki je nastala ali izhajala s strani uporabnika vašega računa. Naše neizpolnjevanje ali uveljavljanje katerekoli določbe tega naročniškega pogoja se ne razlaga kot opustitev Ringove določbe ali pravice.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

PRIZNAVATE IN SOGLAŠATE, DA UPORABA NAŠIH STORITEV, SPLETNIH STRANI, APP-a, PROGRAMSKE OPREME IN OPREME SE NANAŠA NA  VAŠE LASTNO TVEGANJE.

 

Storitev, spletno mesto, aplikacija, programska oprema in strojna oprema so na voljo “kot so” in “kot je na voljo” in so omejena naša jamstva v največjem obsegu, ki je na voljo v skladu z veljavno zakonodajo.

Ringo ne jamči ali jamči, da bo dostop do storitve nemoten ali brez napak.

V največji možni meri zavračamo po veljavni zakonodaji:

 • vsako škodo ali stroške, ki so nastali, ko ste nas napačno obvestili, da imate pooblastilo za namestitev strojne opreme na določeni lokaciji;
 • kakršnokoli jamstvo v zvezi z razpoložljivostjo, točnostjo, ustreznostjo, zanesljivostjo, pravočasnostjo ali uporabnostjo vsebine storitve, spletnega mesta, aplikacije, programske opreme ali strojne opreme;

Ta zavrnitev odgovornosti se nanaša na kakršnokoli škodo ali poškodbe, ki jih povzroči storitev, spletno mesto, aplikacija, programska oprema ali strojna oprema, vključno z, brez omejitev, tistimi poškodbami ali poškodbami, ki so nastale zaradi:

 • kakršnekoli napake, opustitve, izbrisa ali napake v razpoložljivi vsebini na ali prek storitve, spletnega mesta, aplikacije, programske opreme ali strojne opreme; ali
 • kakršnekoli napake v delovanju, opustitev, prekinitev, izbrisa, napake, zamude pri delovanju ali prenosu, računalniški virus, prekinitev komunikacijske linije, kraje ali uničenja zapisov, informacij ali podatkov, nepooblaščen dostop, sprememba ali uporaba zapisov informacije ali podatke, bodisi zaradi kršitve pogodbe, odškodnine, malomarnosti, obrekovanja ali drugega vzroka za ukrepanje.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI,

Ringo zavrača, v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, kakršno koli odgovornost, ki izhaja iz ali v povezavi s storitvijo, spletnim mestom, aplikacijo, programsko ali strojno opremo, ki vključuje, vendar ni omejeno na:

 • škodo na lastnini, vključno z “osebno lastnino”;
 • prekinitev poslovanja, izguba poslovnih in drugih dobičkov;
 • izguba programov, stroški zamenjave opreme ali programske opreme ali izguba zapisov, informacij ali podatkov, izguba uporabe podatkov;
 • izguba prihodkov;
 • izguba dobrega imena, izguba strank, izguba ali poškodba ugleda, izguba kapitala, stroški izpadov, izguba v okviru ali v zvezi s katero koli drugo pogodbo ali izguba pričakovanih prihrankov ali koristi;
 • vsaka posredna, posebna, zgledna, kazenska, naključna ali posledična izguba; ali kakršno koli izgubo, ki jo je mogoče pripisati napakam, opustitvam ali drugim netočnostim v storitvi ali strojni opremi.

 

Izključitev odgovornosti v tej klavzuli se uporablja tudi, če je bilo Ringu sporočeno o možnosti take izgube.

PIN ŠTEVILKA je avtomatsko prednastavljena ob kreiranju digitalnega ključa in uporaba le-te zagotavlja dodatno varnost pri odklepanju vrat in zaščiti uporabniškega računa Ringo. V primeru neuporabe PIN ŠTEVILKE uporabnik sam prevzema odgovornost za morebitno nastalo škodo zaradi zlorabe s strani tretjih oseb ali drugih uporabnikov. 

Nobena določba te pogodbe o storitvi ne izključuje ali na kakršenkoli način omejuje odgovornosti podjetja Ringo za goljufijo, smrt in telesne poškodbe, ki izhajajo iz njegove malomarnosti.

Ker nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za določene vrste izgub, v takšnih državah ali jurisdikcijah, je odgovornost podjetja Ringo omejena v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, s čimer se odgovornost podjetja Ringo do vas zmanjša na najnižji znesek, ki se uporablja zakon dovoljuje.

RAZNO

Nobena določba v tem sporazumu o storitvah ne daje nobeni osebi pravice do uveljavljanja kateregakoli pogoja te pogodbe o storitvi, ki je ta oseba ne bi imela, razen za pravice tretjih oseb, kakor so bile spremenjene, podaljšane ali ponovno uveljavljene od časa do časa, vključno z vsemi predpisi, ki so občasno sprejeti v skladu z zakonom. Pogodbeni stranki lahko sporazumno prekineta ali spremenita katerokoli določbo te pogodbe o storitvi brez soglasja tretje osebe.

Razen za goljufijo ali goljufivo zastopanje katere koli strani, ta pogodba o storitvi vsebuje celotno pogodbo in dogovor med strankama v zvezi s predmetom te pogodbe in nadomešča vse predhodne in / ali sodobne sporazume, dogovore, izjave in dogovore, ustne ali pisne, ki se nanašajo na predmet te pogodbe o storitvah.

Če katerakoli določba ali delna določba te storitvene pogodbe postane ali postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, se šteje, da je spremenjena v najmanjšem obsegu, ki je potreben, da postane veljaven, zakonit in izvršljiv. Če takšna sprememba ni mogoča, se šteje, da je ustrezna določba ali delna določba izbrisana. Vsaka sprememba ali izbris določbe ali delne določbe iz te določbe ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalega dela tega sporazuma.

Če je katerakoli določba ali delna določba te pogodbe o storitvi neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, se stranki v dobri veri pogajata, da spremenita tako določbo, tako da je, kot je bila spremenjena, zakonita, veljavna in izvršljiva, in v največji možni meri doseže želeni komercialni rezultat prvotne določbe.

Vsaka zamuda ali neuspeh katerekoli stranke pri izpolnjevanju pogojev te pogodbe o opravljanju storitev se opravičuje, če in kolikor je takšna zamuda ali neuspeh posledica dogodkov, na katere prizadeta stranka nima vpliva, vključno z odloki ali omejitvami, vendar ne omejeno nanje. vladnih dejanj, božjih dejanj, stavk, prekinitev dela ali drugih delovnih motenj, vojne ali sabotaže (vsak je dogodek višje sile). Prizadeta stranka bo takoj obvestila drugo stranko, ko bo ugotovila, da je prišlo do kakršnega koli dogodka višje sile ali je verjetno, da se bo zgodilo, in si bo po najboljših močeh prizadevalo kar najbolj zmanjšati kakršno koli zamudo ali poseg v izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe o storitvi.

Neizpolnjevanje ali malomarnost, da bi kadarkoli uveljavili kateregakoli od pogojev te pogodbe o storitvi, se ne razlaga in se ne šteje za opustitev naših pravic iz tega sporazuma niti na noben način ne vpliva na veljavnost celotnega ali katerega koli dela tega sporazuma. Ne vpliva na naše pravice za nadaljnje ukrepanje. Nobena opustitev ne bo učinkovita, razen če bo podana pisno.

Te pogodbe o storitvi ne smete dodeliti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Ringo. Pridržujemo si pravico, da po pisnem obvestilu, ki vam ga posredujemo, pogodbo o storitvi (v celoti ali delno) prenesemo na eno ali več naših hčerinskih družb ali na tretjo osebo v zvezi s prodajo celotnega ali dela lastniškega kapitala podjetja Ringo ali sredstev. Ob upoštevanju zgoraj navedenega je pogodba o storitvi zavezujoča in se uporablja v korist vsake stranke in njenih naslednikov in pooblaščencev.

Nobena določba v pogodbi o storitvah ni namenjena ali se šteje, da vzpostavi kakršnokoli partnerstvo ali skupno podjetje med nobeno od strank, da predstavlja katerokoli stranko, zastopnik druge stranke, ali pooblasti katerokoli stranko, da sklene ali prevzame obveznosti za ali na v imenu katerekoli druge stranke. Vsaka stranka potrjuje, da deluje v svojem imenu in ne v korist katerekoli druge osebe.

Vsako obvestilo, ki ga katerakoli pogodbena stranka posreduje drugi pogodbeni stranki, mora biti v pisni obliki in se šteje, da je bila dana na prenos. Obvestila za Ringo morate poslati na naš registriran naslov, ki je na voljo na portalu Ajpes, ali na katerikoli drugi naslov, ki vam ga izrecno sporočimo. Obvestila vam bomo poslali na e-poštni naslov, ki nam ga boste posredovali ob odprtju računa pri nas ali na katerikoli drug naslov, ki ste nam ga izrecno posredovali v ta namen.

Vsaka stranka se nepreklicno strinja, da je sodišče v Ljubljani pristojno za reševanje vseh sporov ali zahtevkov (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), ki izhajajo iz ali v povezavi s to pogodbo o storitvi ali predmetom ali obliko.

Pogodbo o storitvah in vse spore ali zahtevke (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), ki izhajajo iz ali v povezavi z njo ali njeno vsebino ali obliko, se ureja in razlaga v skladu s slovensko zakonodajo.

PRENEHANJE

Naročnik ob odpovedi najema ali odstopu naročniške pogodbe vrne Ringo Box rešitev, vendar Ringo d.o.o. ni dolžan povrniti prvotnega stanja kljuke, vrat in električne napeljave. Odstranitev vse Ringo opreme (kablov, kanalov, električne ključavnice itd.) na zahtevo naročnika se zaračuna v enkratnem znesku 150 EUR z že vključenim DDV in režijske stroške zunanjega izvajalca, ki uredi povrnitev v prvotno stanje.

Naročnik ob odpovedi ali odstopu pri enkratnem nakupu rešitve obdrži Ringo box vendar brez možnosti uporabe. Ringo d.o.o. ni dolžan odstraniti Ringo boxa in povrniti prvotnega stanja. Če naročnik to vseeno želi, naročnik krije stroške odstranitve Ringo Boxa v višini 150 EUR z že vključenim DDV in režijske stroške zunanjega izvajalca, ki uredi povrnitev v prvotno stanje.